Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko

Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko

24 maja 1976 roku powstał rezerwat przyrodniczo – astronomiczny zlokalizowany w północnej części Poznania. Zajmuje on powierzchnię przeszło pięćdziesięciu czterech hektarów gdzie znajdują się kratery, powstałe w wyniku upadku meteorytu Morasko. To zdarzenie datuje się na pięć tysięcy lat temu. Na terenie rezerwatu możemy znaleźć wiele niezwykle rzadkich gatunków roślin, spośród których na największe zainteresowanie zasługują: lilia złotogłów, kopytnik pospolity i rogatek krótkoszyjkowy. Oprócz rzadkich roślin w rezerwacie żyją także rzadkie gatunki ptaków, takie jak lelek kozodój i dzięcioł czarny. Tym, co przyciąga wiele osób do Rezerwatu jest wytyczona na jego terenie ścieżka dydaktyczna, gdzie na całej jej długości, w najciekawszych miejscach stoją tablice informacyjne. Jak już wcześniej wspomniano, na terenie rezerwatu znajduje się aż siedem kraterów powstałych w wyniku uderzenia meteorytu. Największy z nich ma niemalże sześćdziesiąt metrów średnicy i aż jedenaście głębokości. Meteoryty z tego obszaru znajdowano w niedalekich okresach czasu – pierwszy w 1914 roku odnalazł niemiecki żołnierz a największy ze znalezionych waży siedemdziesiąt osiem kilogramów. Warto także znać inne ciekawe miejsca rezerwatu: najwyższe wzniesienie Poznania – Góra Moraska oraz jezioro polodowcowe – Zimna Woda.