Biblioteka Raczyńskich i jej 46 filii

Biblioteka Raczyńskich i jej 46 filii

Wielkopolska słynie z pięknej i światowej architektury. Pierwsza książnica na ziemiach pruskich została zbudowana właśnie w Poznaniu jako fundacja hrabiego Raczyńskiego w latach trzydziestych XIX wieku. Klasycystyczny budynek biblioteki nawiązuje do paryskiego budynku Luwru, przed obiektem stoi fontanna Higiei. Biblioteka jest nie tylko ciekawa architektoniczne, ale jest także przestrzenią sztuki, gdzie odbywają się wystawy czasowe. Początkowo zbiory prywatne hrabiego Raczyńskiego były jedynym księgozbiorem, w czasie wojen jednak biblioteka utraciła większość zabytków piśmienniczych. Dzisiaj w głównym, klasycystycznym budynku mieszczą się zbiory specjalne. Ciekawostką jest, że Biblioteka Raczyńskich sprawuje opiekę nad muzeami wybitnych pisarzy, m. in. Henryka Sienkiewicza i Kazimiery Iłłakowiczówny. Poznań pielęgnuje tradycję o wielkich postaciach związanych z miastem, dzięki czemu buduje swoje dziedzictwo nie tylko powierzchownie. Biblioteka z racji przedmiotu swojego zainteresowania bierze też udział w Poznańskich Przeglądzie Nowości Wydawniczych, przyznając nagrody autorom i wydawcom najnowszych książek. Filie biblioteki, a jest ich aż czterdzieści sześć, organizują wydarzenia dla najmłodszych i najstarszych czytelników. Z bogatego katalogu zbiorów można wypożyczyć nie tylko książki papierowe, ale także filmy, e-booki i książki czytane.