Biblioteka Wojewódzka w Lublinie

Biblioteka Wojewódzka w Lublinie

Patronem i dobroczyńcą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie jest Hieronim Łopaciński – językoznawca, etnograf i historyk kultury. Zmarł przedwcześnie, w wieku 46 lat, na skutek obrażeń odniesionych w wypadku. Pozostawił po sobie obszerne zbiory rękopisów, które według jego życzenia trafiły do Akademii Umiejętności w Krakowie. Jego bogaty księgozbiór (liczący niemal 12 tysięcy tomów) pozostał jednak w Lublinie, tworząc zalążek biblioteki jego imienia. Budynek, w którym obecnie są przechowywane te zbiory, powstawał w latach 1935-1938. Ponieważ jednak ilość tutejszych woluminów sukcesywnie rosła, w latach 60. konieczna była kolejna rozbudowa gmachu. Do ciekawostek należą fakty z historii tego obiektu: w czasie II wojny światowej był tu przechowywany obraz Jana Matejki, prezentujący malarską wizję bitwy pod Grunwaldem. Do dziś pod opieką biblioteki znajdują się nie tylko książki, ale też fotografie, mikrofilmy, pocztówki, rękopisy i starodruki. Szczególne miejsce zajmują tu źródła dotyczące przeszłości i kultury Lublina, stale powiększane i otaczane szczególną troską. Poza udostępnianiem swoich zbiorów czytelnikom, placówka zajmuje się też działalnością edukacyjną i kulturalną, organizując okolicznościowe wystawy, spotkania z artystami i inne interesujące przedsięwzięcia. W jej ramach działa także księgarnia.