Co jest przechowywane w lubelskim Muzeum Literackim?

Co jest przechowywane w lubelskim Muzeum Literackim?

Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza jest jednym z oddziałów Muzeum Lubelskiego, jego aktualna siedziba jest zlokalizowana na Starym Mieście, w kamienicy przy ulicy Złotej. Patronem placówki jest poeta, pochodzący z podlubelskiej wioski, który większość życia spędził właśnie w tym mieście. W muzeum tym są gromadzone, przechowywane i otaczane opieką materiały naukowe związane z pracą Czechowicza oraz innych literatów, związanych z ziemią lubelską. Zostało ono otwarte w 1968 roku, w 29 rocznicę tragicznej śmierci poety. Znajdujące się tu eksponaty to w większości rękopisy, druki i rzadkie wydawnictwa zwarte. Źródła te są udostępniane zarówno zwiedzającym-laikom, jak również studentom i pracownikom naukowym, związanym z dyscyplinami literaturoznawczymi. Wśród zbiorów, poza materiałami związanymi z osobą Czechowicza, znajdują się rękopisy Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, Zbigniewa Herberta, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czy Wisławy Szymborskiej. Zgromadzony księgozbiór liczy około 10 000. tomów, a oprócz nich znajdują się tu także taśmy z unikalnymi nagraniami oraz ogromny zbiór fotografii, który w dokładny i wyczerpujący sposób ilustruje lubelskie życie literackie. W muzeum przygotowywane są na bieżąco okolicznościowe wystawy, ale do stałej ekspozycji należą materiały dotyczące patrona placówki oraz kamienicy, będącej siedzibą muzeum.