Dla geografii i historii

Dla geografii i historii

Lublin to miasto, które koniecznie trzeba poznać. Na uwagę zasługuje nie tylko jego bogata, bo sięgająca aż VI wieku historia i jej ślady obecne do dziś w architekturze Starego Miasta. O jego wyjątkowości i unikalnym charakterze zadecydowało także położenie na wschodnich rubieżach Polski, gdzie łatwo było o mieszanie kultur i tradycji. Lublin jest największym miastem w tym regionie i do dziś nazywa się go często stolicą wschodniej Polski. Pod względem turystycznym stanowi wielką atrakcję. Turyści zachwycają się jego malowniczym położeniem, wręcz prowokującym do pieszych czy rowerowych wycieczek. Leży na północy Wyżyny Lubelskiej, rozciągającej się między Wisłą a Bugiem. Otaczają go dwa płaskowyże o zupełnie odmiennym ukształtowaniu topograficznym. Bardziej płaski i wyrównany Płaskowyż Świdnicki kontrastuje z położonym po drugiej stronie Płaskowyżem Nałęczowskim o bardziej urozmaiconym krajobrazie. Płaskowyż Nałęczowski to teren obfitujący w lessowe wąwozy i głębokie doliny. Granicę między nimi łatwo zauważyć, gdyż stanowi ją rzeka Bystrzyca, dzieląca również samo miasto na dwie całkowicie odmienne pod względem krajobrazowym części. Spacerując po Lublinie warto pokusić się o porównanie tych krajobrazów, dzięki nim zwiedzanie miasta stanie się nie tylko lekcją historii, ale i geografii.