Kaplica Zwiastowania, NMP

Kaplica Zwiastowania, NMP

Niezwykle pięknym obiektem na terenie Poznania jest Kaplica Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kaplica ta została stworzona w okresie lat 1894 – 1899. W tych latach to właśnie zostało stworzone niezwykle piękne seminarium, które to zostało zbudowane w stylu gotyckim. Kaplica pod Wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W początkowym okresie swego istnienia seminarium to nazwano Collegium Leonium. Stało się tak, dlatego, że chciano uczcić papieża, jaki to w tamtym momencie panował na świecie. Papieżem tym był Leon XIII. Aż do dnia dzisiejszego sanktuarium to pozostało niemal w formie pierwotnej. Co prawda ucierpiało w czasie trwania drugiej wojny światowej, lecz zaraz po zakończeniu wojny została odnowiona i odbudowana? Niestety nastąpiło to nieco w uproszczonej formie, lecz starano się zrobić to tak, aby stanowiło ono wierną kopię pierwotnej kaplicy. Po drugiej wojnie światowej budynek nie miał już cech neogotyckich, lecz nadal był bardzo piękny i godny uwagi. Warto zwrócić uwagę także na ogród, w którym to umieszczona jest kaplica. Powiedzieć możemy, że ogród ten był w dawnych czasach przedłużeniem niezwykle gustownego i pięknego ogrodu arcybiskupa. W ogrodzie tym stoi także warta oglądnięcia rzeźba Jezusa Chrystusa wraz ze świętym Piotrem, którą to stworzył artysta Władysław Marcinkowski.