Muzea literackie w Poznaniu

Muzea literackie w Poznaniu

Poznań jest miastem w którym można znaleźć muzea literackie. Jednym z nich jest Muzeum Literackie Henryk Sienkiewicza, które jest jednym z oddziałów Bibliotek Raczyńskich. Muzeum to zostało otwarte w 1978 roku z inicjatywy Ignacego Mosia, który kolekcjonował pamiątki po sławnym pisarzu nobliście. Muzeum literackie pokazuje pamiątki po pisarzu W poszczególnych salach muzeum są wystawione wyroby rzemiosła artystycznego, książki oraz dzieła sztuki. Są tutaj pamiątki po Sienkiewiczu i jego dorobku twórczym. Najcenniejszymi eksponatami tego muzeum są: odlew maski pośmiertnej oraz prawej dłoni naszego sławnego pisarza, które wykonał rzeźbiarz F.K. Black. Innymi eksponatami są rękopisy Sienkiewicza oraz osób mu bliskich oraz zdjęcia z epoki pisarza. W muzeum tym są również wszystkie pierwsze wydania powieści Sienkiewicza oraz ich przekłady na trzydzieści dziewięć języków. W muzeum jest też zbiór kolekcji medali, które nie tylko dotyczą tematyki Sienkiewicza ale całej literatury polskiej, jest już około czterystu sześćdziesięciu pozycji. W 1986 roku w Poznaniu powstała Pracownia – Muzeum Józefa Kraszewskiego. Na kolekcję się składają rękopisy oraz rysunki pisarza oraz księgozbiór składający się z ponad dwóch tysięcy woluminów w tym ponad dwieście pierwodruków. Innym muzeum literackim w Poznaniu jest Mieszkanie – Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, które zostało utworzone   w mieszkaniu naszej znanej poetki. Muzeum zostało otwarte w rok po jej śmierci.