O dzisiejszym Poznaniu

O dzisiejszym Poznaniu

Poznań należy do największych w kraju ośrodków przemysłowych oraz węzłów komunikacyjnych, gdzie krzyżują się szlaki kolejowe i drogowe; ma także port lotniczy i rzeczny. Pełni również funkcje usługowe, naukowo – oświatowe i kulturalne o zasięgu regionalnym oraz ponadregionalnym, a z uwagi na liczne zabytki stanowi też ośrodek turystyczny. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż Poznań jest rozwinięty pod względem przemysłu metalowego, maszynowego, elektrotechnicznego, środków transportu, chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, tytoniowego, odzieżowego, skórzanego oraz wielu innych. Funkcję naukową w Poznaniu pełni kilkanaście uczelni wyższych, w tym: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Medyczna, Politechnika Poznańska, Akademia Ekonomiczna, Akademia Rolnicza, Akademia Muzyczna, PWSSP, AWF, Papieski Wydział Teologiczny, Arcybiskupie Seminarium Duchowne i uczelnie prywatne, a także wiele instytutów naukowo – badawczych, między innymi: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Instytut Zachodni. Spośród placówek kulturalnych można wymienić operę, filharmonię, Teatr Muzyczny, Orkiestrę Kameralną „Amadeus” A. Duczmal i kilka teatrów. W Poznaniu działają liczne muzea, biblioteki i wystawy, organizowane są festiwale, między innymi Międzynarodowy Konkurs imienia H. Wieniawskiego (co 5 lat), Festiwale Chórów Chłopięcych, Festiwale Muzyki Współczesnej (Poznańska Wiosna Muzyczna), a także salony i biennale artystyczne.