O poznańskich muzeach

O poznańskich muzeach

Na Starym Rynku w Poznaniu oraz w jego najbliższej okolicy ma siedziby kilka muzeów. Jednym z tych muzeów jest Muzeum Miasta Poznania, które mieści się w poznańskim ratuszu. Obok gmachu ratusza znajduje się pochodzący z XVIII wieku budynek Odwachu. Odwach został zbudowany w stylu klasycystycznym z inicjatywy starosty generalnego Wielkopolski Kazimierza Raczyńskiego. W chwili obecnej w budynku Odwachu ma siedzibę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Kolejnym muzeum, które mieści się na rynku jest Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Znajduje się ono w południowej części rynku w specjalnie wybudowanych dla potrzeb muzeum pawilonach. Wizyta w muzeum to okazja do poznania historii polskiego oręża począwszy od wieku X. Wizyta w muzeum jest także okazją do zobaczenia fragmentu obrazu pędzla Wojciecha Kossaka pt. „Bitwa pod piramidami”. Kolejnym muzeum jest założone w 1945 roku Muzeum Instrumentów Muzycznych. Kolekcja muzeum składa się z 2000 instrumentów. Wystawa stała muzeum poświęcona jest instrumentom lutniczym. W muzeum można zobaczyć również bogatą kolekcję fortepianów, polskie instrumenty ludowe oraz instrumenty, które pochodzą z obu Ameryk, Afryki, Australii i Oceanii. Na rynku działa także muzeum Henryka Sienkiewicza. Muzeum powstało w 1978 roku. Zalążkiem muzeum była kolekcja podarowana przez Ignacego Mosia.