Ostrów Tumski, Śródka – najstarsza część Poznania

Ostrów Tumski, Śródka – najstarsza część Poznania

Poznań jest bardzo starym miastem, a najstarszą cześć miasta stanowią Śródka, Komandoria i Ostrów Tumski. Wszystkie te dzielnice leżą po prawej stronie rzeki. W Śródce stoi siedemnastowieczny kościół poreformacji – kościół św. Kazimierza. Jest to budynek jednonawowy ze sklepieniem kolebkowym. Nad wejściem jest dziewiętnastowieczna figura św. Kazimierza a wyposażenie jest w stylu rokokowym. W samym środku rynku jest trzynastowieczny kościół św. Małgorzaty, który był przebudowany na przełomie XV i XVI wieków. Jest to kościół jednonawowy z pięknym gwiaździstym sklepieniem oraz dwa wczesnogotyckie, trzynastowieczne portale. Wyposażenie jest późnobarokowe, a szczególnymi zabytkowymi przedmiotami są: chrzcielnica ze stiuku białego i czerwonego oraz dwa obrazy z początku siedemnastego wieku. Ostrów Tumski jest szczególnym miejscem, to tutaj powstało pierwsze biskupstwo polskie i to tutaj powstał jeden z pierwszych grodów piastowskich. Stoi tutaj zbudowana w 968 roku bazylika gotycka, w której są bardzo cenne relikty architektury przedromańskiej, które można zobaczyć w podziemiach w specjalnej krypcie, są tutaj oprócz murów, misa chrzcielna oraz grobowce pierwszych polskich władców. Ołtarz główny jest gotycki szafkowy z dwoma skrzydłami. Najbardziej znana jest Złota Kaplica z piętnastego wieku.