Piękne parki w Poznaniu

Piękne parki w Poznaniu

Ogród Botaniczny ma powierzchnię dwadzieścia dwa hektary na którym rośnie ponad siedem tysięcy gatunków roślin z prawie wszystkich stref klimatycznych kuli ziemskiej. Ogród podzielony jest między innymi na działy: rośliny ozdobne, geograficzny. Ogród Dendrologiczny natomiast jest placówką Akademii Rolniczej i zajmuje obszar 4,17 hektarów, gdzie zgromadzonych jest około sześciuset siedemdziesięciu gatunków i odmian roślin drzewiastych. W zbiorach są zarówno odmiany występujące w Polsce jak też i w innych regionach świata, na przykład: Azja, Północna Ameryka. Część z nich stanowią gatunki rzadkie lub nawet na wyginięciu. Na zapleczu dawnego Kolegium Jezuickiego jest duży ogród – od 1961 roku nosi nazwę park Fryderyka Chopina, który powstał już na początku osiemnastego wieku i od początku służył celom nie tylko gospodarczym, ale również i dydaktycznym. Zajmuje powierzchnię 1,8 ha i rosną w nim bardzo ciekawe egzemplarze. Do nich na pewno można zaliczyć lipę dronolistną o obwodzie około trzech metrów, jest tutaj też jawor, platan. W parku jest marmurowe popiersie Chopina. Park Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan o powierzchni 1,8 ha znajduje się na stoku Wzgórza św. Wojciecha i jest najstarszym poznańskim cmentarzem. Porasta go starodrzew. Na cmentarzu zachwycają pomniki nagrobne, wiele z nich posiada wysokie walory artystyczne.