Piękny Park Wilsona

Piękny Park Wilsona

Do miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć będąc w Poznaniu należy park Wilsona. Park zajmuje powierzchnię ponad 6 ha, a prowadzi do niego 6 sześć. Najbardziej okazała jest brama przęsłowa, która prowadzi na teren parku od ulicy Głogowskiej. Park jest podzielony na 2 części, część południową i część północną. Południowa część parku to park w stylu angielskim, przypomina więc naturalistyczny ogród. Część północna jest urządzona w stylu francuskim. W XIX wieku na obszarze zajmowanym obecnie przez park Wilsona znajdowała się szkółka drzew i krzewów ozdobnych. W 1904 zamieniono ją w ogród botaniczny. Już wtedy, podobnie jak dzisiaj, park składał się z dwóch części. W części, która jest ogrodem angielskim urządzono został staw, sztuczny półwysep i ogród skalny. Ogród botaniczny został przemieniony w park im. T. W. Wilsona w roku 1925 roku. Od 1988 do 2004 roku prowadzono prace rewaloryzacyjne w parku. Zostało dosadzonych kilkadziesiąt nowych drzew liściastych i iglastych, powstały nowe obiekty małej architektury ogrodowej. W tym okresie został także odsłonięty zrekonstruowany pomnik T. Wilsona. Pierwotny pomnik ustawiono w parku w roku 1931, został on jednak zniszczony w okresie II wojny światowej. W chwili obecnej park Wilsona jest najpiękniejszym parkiem w Poznaniu, jest miejscem wypoczynku mieszkańców miasta i turystów.