Plac Litewski w Lublinie

Plac Litewski w Lublinie

Plac Litewski w Lublinie jest zlokalizowany w centrum miasta – sąsiaduje z deptakiem, który wiedzie do Bramy Krakowskiej, otwierającej drogę na Stare Miasto. Jeszcze do 1818 roku tereny te, należące do kolejnych rodzin magnackich, były wykorzystywane głównie do przechowywania słomy. Reorganizacja przestrzeni, dokonana przez Jana Stompfa w 1823 roku sprawiła, że obecny tu wolny teren obejmował niemal 2 hektary powierzchni. Powstały wtedy Plac otrzymał początkowo nazwę Placu Musztry i miał być wykorzystywany do organizowania okolicznościowych parad wojskowych. Na części przestrzeni zaaranżowano skwer z alejkami spacerowymi, a na miejscowym ziemnym kopcu umieszczono odlany z żelaza Pomnik Unii Lubelskiej (według tradycji właśnie tutaj obradowano przed podpisaniem wiekopomnego dokumentu). Plac Litewski był świadkiem także innych ważnych pod względem historycznym momentów: w 1918 roku miało tu miejsce symboliczne przekazanie władzy przedstawicielom Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. W pobliskim pałacu znajdowała się natomiast siedziba nowych, niepodległych władz. Inne warte uwagi postumenty, obecne na Placu Litewskim, to pomnik konny marszałka Józefa Piłsudskiego, płyta Nieznanego Żołnierza oraz pamiątkowy głaz, umieszczony tu w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.