Poznańskie szkolnictwo wyższe

Poznańskie szkolnictwo wyższe

Poznań jest bardzo ważnym i dużym ośrodkiem akademickim, w którym studiują ludzie z całej Polski, jest ich ponad sto trzydzieści pięć tysięcy. W mieście tym jest osiem publicznych, to znaczy państwowych uczelni, z tego pięć to są uniwersytety. Poza państwowymi uczelniami jest dwadzieścia uczelni niepaństwowych czyli niepublicznych. Uniwersytety publiczne to: Im. Adama Mickiewicza, Im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy, Ekonomiczny oraz Artystyczny. Poza tym jest Politechnika Poznańska, Akademia muzyczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Najbardziej znanym uniwersytetem w Poznaniu jest im. Adama Mickiewicza, który powstał w 1919 roku i zajmuje trzecie miejsce w rankingu polskich uniwersytetów, natomiast na świecie zajmuje 393 miejsce pośród wszystkich rodzajów uczelni. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma piętnaście wydziałów, które obejmują najważniejsze dziedziny nauki, które prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach. Uniwersytet Medyczny powstał w 1950 roku. Uczelnia ta zajmuje drugie miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce. Jako samodzielna Akademia Medyczna powstała w 1950 roku, po wydzieleniu z Uniwersytetu Poznańskiego wydziały lekarski i farmaceutyczny. Z Akademią Medyczną związanych jest sześć szpitali klinicznych. Uniwersytet Przyrodniczy, wcześniej był Akademią Rolniczą powstał w 1951 roku. Poznańska uczelnia zajmuje drugie miejsce w rankingu uczelni ekonomicznych po SGH.