Rezerwat przyrody Żurawiniec

Rezerwat przyrody Żurawiniec

W Poznaniu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Morasko oraz Żurawiniec. Ten drugi reprezentuje tym torfowiskowy rezerwatów. Zlokalizowany jest w północnej części Poznania przy ulicy Jasna Rola. Jego powstanie datuje się na rok 1959 a za jego prowodyra uważa się Helenę Szafran, która pragnęła ochronić tutaj występujący zespół roślinności torfowiska przejściowego. Owe torfowisko przyjęło kształt podłużny a znajduje się na bezodpływowym zagłębieniu, które jest również rynną polodowcową. Rozciąga się na powierzchni niemalże półtora hektara. W początkowych latach istnienia rezerwatu można było spotkać takie gatunki jak: rosiczka okrągłolistna, lipiennik Loesela, gwiazdnica bagienna, bobrek trójlistkowy, turzyca dzióbkowata, turzyca ciborowata oraz turzyca sztywna. Niestety roślinność, dla której rezerwat został utworzony dzisiaj już praktycznie tutaj nie istnieje. Taka sytuacja jest spowodowana zaburzeniami stosunków wodnych na terenie torfowiska, eutrofizacji zbiorników wodnych a także tego, iż teren został zdegradowany przez działalność człowieka. Dzisiaj w głównej mierze spotkać tutaj możemy szuwary trzcinowe i zdegradowane olsy oraz łęgi a także gatunki obce dla tego terenu, np. niecierpek drobnokwiatowy. Warto jednak zwrócić uwagę, iż nie wszystkie rodzime gatunki wyginęły. Nadal możemy tutaj spotkać siedmiopalecznik błotny czy też wąkrotę zwyczajną, dla których rezerwat dalej istnieje.