Trybunał Koronny w Lublinie

Trybunał Koronny w Lublinie

Budynek Trybunału Koronnego w Lublinie, mieści się sercu tutejszego Starego Miasta. Jest to budowla, która zastąpiła stojący tu wcześniej drewniany ratusz, który spłonął w pożarze w 1389 roku. Gmach ten pełnił początkowo właśnie funkcje ratusza, lecz pod koniec XVI wieku zmieniono jego funkcję na sąd najwyższej instancji dla małopolskiej szlachty. Trybunał wraz z upływem czasu i kolejnymi przebudowami zmieniał swój wygląd: prezentował kolejno styl gotycki, renesansowy i barokowy, by ostatecznie osiągnąć formę klasycystyczną. Na zewnętrznej elewacji budynku można podziwiać płaskorzeźby, przedstawiające symbol sprawiedliwości, a także herby Polski i Litwy: Orła i Pogoń. W budynku tym znajdowała się pracownia nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marcello Bacciarellego. Plany utworzenia tam w późniejszym czasie pierwszej w Polsce Akademii Sztuk Pięknych nie zostały jednak zrealizowane. Współcześnie w gmachu tym mieści się między innymi Pałac Ślubów. Pozostałe sale Trybunału pozostają do dyspozycji Muzeum Historii Ratusza i Trybunału Koronnego. Wśród przechowywanych tu eksponatów dominują dzieła malarskie: podziwiać można między innymi portrety króla Stefana Batorego, czy marszałka Sejmu Czteroletniego, Stanisława Małachowskiego. Ponadto, w podziemiach budowli rozpoczyna się turystyczna Lubelska Trasa Podziemna.