Zabytki Poznania – wspominania świetnej historii miasta

Zabytki Poznania – wspominania świetnej historii miasta

Będąc w Poznaniu na pewno trzeba mieć świadomość wspaniałej historii tego miasta o czym świadczą pozostała po tych czasach zabytki. Jednym z nich jest na pewno monumentalny zamek cesarski, czyli dawna rezydencja cesarz Niemiec z początku dwudziestego wieku. Budynek ten został zbudowany w stylu neoromańskim i miał przypominać średniowieczny zamek. Wieża z zegarem jest dominującym elementem tej budowli, w której urządzono kaplicę, natomiast we wschodniej części budowli umieszczono sale trzonową. W czasach obecnych są tutaj, między innymi Teatr Animacji, Muzeum Poznańskiego Czerwca oraz kino. Ozdobą zamku cesarskiego jest na pewno fontanna, której wzorem była fontanna lwów z Alhambry w Grenadzie. Pierwszą szkołą wyższą w Poznaniu była Akademia Lubrańskiego ufundowana przez tegoż biskupa w szesnastym wieku. Jest to czteroskrzydłowy budynek z dziedzińcem, jednak był wielokrotnie restaurowany i obecny charakter zawdzięcza przebudowie, która nastąpiła w latach 1924 – 25. Budynek Bazaru jest również dziewiętnastowiecznym zabytkiem w stylu późnoklasycystycznym. Klasycystycznym gmachem jest również budynek biblioteki Raczyńskich zbudowana w latach 1822 – 29. Elewacja tego budynku wzorowana była na ścianie Luwru i tworzy ją dwanaście par żeliwnych kolumn. Po zniszczeniu tego budynku w 1945 roku został on odbudowany w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku.