Co można zobaczyć w lubelskim skansenie?

Co można zobaczyć w lubelskim skansenie?

Wyżyna Lubelska jest znana w całej Polsce przede wszystkim jako obszar rolniczy i związany z tym rodzajem aktywności rodzaj osadnictwa ma tutaj bardzo długą tradycję. Odwiedzenie miejscowego Muzeum Wsi Lubelskiej pozwala na spędzenie popołudnia w przestrzeni, w której zatrzymał się czas. Pracownicy tej instytucji otaczają opieką zabytkowe, drewniane budynki, tworzące niegdyś zabudowę rolniczej osady. Zgromadzone tu obiekty reprezentują większość regionów Lubelszczyzny i różnią się między sobą wyglądem i wystrojem wnętrz. W celu uporządkowania ekspozycji i uczynienia jej bardziej przejrzystą, teren skansenu podzielono na siedem sektorów: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla Lubelskiego, Podlasia, Nadbuża, a także rejon dworski i miasteczkowy. Każdy z nich zawiera odrębne atrakcje turystyczne – o ile w większości sektorów znajdują się proste zabudowania chłopskie, wiatraki, kapliczki, ptaszarnie, spichlerze, czy studnie, w części reprezentującej Podlasie można podziwiać na przykład remizę z początku wieku. Podczas zwiedzania rejonu Powiśla można natomiast odbyć krótki rejs dawnymi łodziami. Do atrakcji w rejonie dworskim zalicza się między innymi zwiedzanie dworu, należącego do średniozamożnego ziemianina. Skansen jest usytuowany na wschodnich obrzeżach miasta, zajmuje obszar niemal 27 hektarów.