Kościół OO. Dominikanów

Kościół OO. Dominikanów

Zabytkiem na terenie Poznania jest niezwykle piękny i jednocześnie zabytkowy Kościół Ojców Dominikanów. Już wkrótce po powstaniu klasztoru zagościł on na ziemiach polskich, i do tej pory jest wciąż obecny. Dodatkowo warto wspomnieć, że jeszcze w okresie życia świętego Dominika, wielu Polaków wstąpiło do zakonu. Byli to na przykład błogosławiony Czesław czy też Jacek Odrowąż. Kiedy owi ludzie wstąpili do zakonu wówczas na terenie Polski zaczęły powstać pierwsze klasztorów ojców Dominikanów? Pierwsze klasztory usytuowano w Krakowie, Gdańsku, Kamieniu Pomorskim a także w Poznaniu. Zakon ojców Dominikanów powstał w Poznaniu w roku 1222 roku. W zakonie tym przebywali oni aż do zaborów polskich. Dopiero władze pruskie dokonały całkowitej likwidacji zakonu. W roku 1937 zakonnicy powrócili do miasta i to wówczas rozpoczęła się znów budowa klasztoru. Zakon ten został zbudowany wedle znakomitego projektu Stefana Cybichowskiego. Prace przerwał wybuch wojny, lecz powrócono do nich zaraz po jej zakończeniu. Prace te zostały zakończone dopiero w roku 1960. Oczywiście w kolejnych latach klasztor zmieniał się pod względem wizualnym. W czasie powojennym został on podwyższony, zaś na jednym z pięter istniał posterunek policji. Co więcej w piwnicach klasztoru znajdował się schron przeciwlotniczy, z którego można było skorzystać w razie niebezpieczeństwa?