Dzieje Pałacu Sobieskich w Lublinie

Dzieje Pałacu Sobieskich w Lublinie

Spośród licznych w Lublinie pałaców magnackich, tylko jeden z nich wiąże się z osobą króla całej dawnej Rzeczypospolitej. Mowa o Pałacu Sobieskich, który został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku przez wojewodę lubelskiego, Marka Sobieskiego. Pod koniec XVII wieku, nieco przebudowany gmach należał do Jana Sobieskiego, późniejszego monarchy. Po jego śmierci w 1969 roku, budynek odziedziczyli jego synowie, lecz niestety nie pozostał na długo w rękach rodu: zmieniał zarówno właścicieli, jak i przeznaczenie. Po odgrywaniu roli eleganckiej rezydencji, za sprawą nowych właścicieli został przebudowany na młyn, lecz po pracach podjętych przez kolejnego nabywcę powrócił do pełnienia funkcji budynku mieszkalnego. Na początku XX wieku urzędowało tu Prywatne Gimnazjum Żeńskie Heleny Czarnieckiej, w tym czasie w obrębie pałacu znajdowały się lokale usługowe i sklepy. Działalność szkoły zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej – w okresie wojennym mieścił się tu zarząd niemieckich władz (Generalnego Gubernatorstwa), natomiast w okresie Polski Ludowej była to siedziba centralnego komitetu partii PPR. Obecnie wnętrza pałacu są oddane do dyspozycji jednej z miejscowych uczelni, Politechniki Lubelskiej. Mimo licznych zmian w architekturze budynku, dziś prezentuje on styl barokowy, z elementami rokokowymi.