Festung Posen – Twierdza Poznań

Festung Posen – Twierdza Poznań

Twierdzą Poznań nazywa się zespół fortyfikacji pochodzących z XIX wieku, który to też jest największym tego typu kompleksem w całej Europie. Cała grupę budynków można podzielić na dwa podzespoły: twierdzę poligonalną oraz twierdzę fortową. Na ta ostatnia składa się aż osiemnaście fortów oraz mnóstwo budynków o charakterze wspomagającym ochronę miasta. Cała grupa fortyfikacji rozciąga się na planie koła o średnicy przeszło dziewięciu kilometrów oraz obwodzie wynoszącym trzydziestu kilometrów. Budynki części poligonalnej niestety zostały rozebrane w XIX wieku jednak większość twierdzy fortowej została zachowana po dziś dzień. Warto także wiedzieć, iż kilka obiektów twierdzy poligonalnej istnieje po dziś dzień. Są to między innymi: Fort Winiary (Cytadela) będący centralnym fortem tej struktury, położonym na Wzgórzu Winiarskim, Wielką Śluzę umieszczoną na Warcie, Fort Roon znajdujący się na terenie Elektrocieplowni Garbary, Śluzę Cybińską umieszczony w ciągu rzeki Cybina, Śluzę Katedralną na Wzgórzu na Zawadach, Bastion Colomb będący blokhauzem przeciwskarpy oraz Kaponierę Kolejową znajdującą się pod Rondem Kaponiera. Twierdza fortowa na natomiast ma charakter pierścieniowy, którego punktem centralnym jest Stary Rynek. W jej skład wchodzi dziewięć fortów głównych, trzy pierścienie starego oraz sześć pierścieni nowego wzoru na planie barkanu. Każdy z fortów zwieńczony jest kopulą pancerną. Oprócz tego na obszarze fortyfikacji znajduje się także sto dwadzieścia schronów dla piechoty, schronów amunicyjnych oraz schronów dowodzenia.