Kilka słów o wodzie w Poznaniu

Kilka słów o wodzie w Poznaniu

Jak wszystkim wiadomo Poznań jest zlokalizowany w zlewni Warty a także jej dopływów, z których na największą uwagę zasługują: Bogdanki, Cybiny, Głowna, Głuszynka – Kopla, Strumień Junikowskiego oraz Różany Potok. Pierwsza z nich, Bogdanka, jest potokiem o długości dziewięciu kilometrów, co czyni go największym lewobrzeżnym dopływem głównej rzeki na terenie miasta. Źródła Bogdanki znajdują się w Jeziorze Strzeszyńskim skąd potok płynie w kierunku południowo – wschodnim. Przepływa między innymi przez Stawy Strzeszyńskie, Jezioro Kierskie jezioro Rusałkę. Bogdanka wpływa także na teren Parku Sołackiego gdzie naturalnie tworzy się przepięknie malowniczy widok składający się ze Stawów Sołackich. Kolejnym elementem miasta, którędy przepływa Bogdanka jest Park imienia Adama Wodziczki. Warto także wspomnieć o jakości wody w Bogdance. Niestety nie ma się ona, czym poszczycić, gdyż zalicza się ją do najbardziej zanieczyszczonych cieków wodnych nie tylko na terenie Poznania, ale także na terenie całej Polski. Na taką sytuację składa się głównie fakt, iż Bogdanka zbiera wody opadowe ze sporej części lewobrzeżnego Poznania. Władze Poznania pracują nad przebudową sieci kanalizacyjnej tej części miasta, aby oczyścić Bogdankę z zanieczyszczeń. Nad Bogdanką znajdziemy głównie siedliska łąkowe, które w 2006 roku uznane zostały za cenny obszar, gdzie występuję niezwykle rzadkie rośliny.