Historia Muzeum Lubelskiego

Historia Muzeum Lubelskiego

Turyści, którzy nie wyobrażają sobie odbycia wycieczki bez zwiedzenia muzeów danego regionu, podczas wizyty w stolicy Lubelszczyzny nie mogą ominąć tutejszego Muzeum Lubelskiego. Idea gromadzenia pamiątek przeszłości, związanych z tym regionem, narodziła się na początku XX wieku – inicjatywa w tej materii należała głównie do miejscowego naukowca, Hieronima Łopacińskiego. Początkowo, zbiory przechowywane w podominikańskim gmachu pochodziły z dziedzin rolnictwa i przemysłu. Z czasem powiększały się, dzięki darowiznom darczyńców lub przez przejmowanie eksponatów pomniejszych instytucji kulturalnych. Przed II wojną światową liczba zabytkowych przedmiotów sięgała 14 tysięcy. Wskutek ówczesnych tragicznych wydarzeń dziejowych, a zwłaszcza działań agresorów, zasoby muzealne uległy zniszczeniu, bądź też zostały bezpowrotnie utracone: po wyzwoleniu Lublina w muzeum doliczono się niespełna 3 tysięcy eksponatów. Trwające kolejne pół wieku odzyskiwanie i poszerzanie zbiorów zaowocowało tym, że obecnie w posiadaniu muzeum znajduje się aż 157 tysięcy przedmiotów. Od 1957 roku główną siedzibą tej placówki kulturalnej jest Zamek Lubelski. W skład całego kompleksu należą: Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Martyrologii, Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza i Dworek Wincentego Pola. Podlegają mu także oddziały zamiejscowe, usytuowane między innymi w Nałęczowie.