Stare miasto w Poznaniu

Stare miasto w Poznaniu

Jednym z najpiękniejszych zabytków na terenie miasta polskiego, jakim jest Poznań jest Stare Miasto. Warto powiedzieć, że w przeszłości było to miasto lokacyjne, które to wyróżniało się średniowiecznym planowaniem, a dziś usytuowane jest obok Rynku Starego. Oczywiście cały ten obszar jest wyznaczony za pośrednictwem murów miejskich. W obecnej chwili jego powierzchnia wynosi około dwadzieścia jeden hektarów. Już od 1254 roku granice te są identyczne, bowiem nigdy nie uległy zmianie. Przebiegają one od Zamku Królewskiego, aż do Bazaru a następnie przebiegają przez Szpital Strusia, oraz obejmują obszar kolegium jezuickiego. Granice Starego Miasta w Poznaniu docierają aż do kościoła Dominikanów. Ze względu historycznego obszar ten jest niezwykle ciekawy i pasjonujący. Dzieje się tak, dlatego, że zostało ono stworzone wedle prawa magdeburskiego. Stare miasto stworzyli Bolesław Pobożny oraz Przemysław I a mówi się, że wydarzenie to miało miejsce w roku 1254. Najbardziej tragiczne czasy dla starego miasta przypadły w okresie II wojny światowej, kiedy to niemal w sześćdziesięciu procentach zostało ono zniszczone. Odbudowa tego obszaru trwała bardzo długo, ponieważ zakończyła się dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku. Rekonstrukcja nie zmieniła wyglądu budynków, przyjęto ich pierwotną formę.