Kilka słów o historii Poznania

Kilka słów o historii Poznania

Chociaż większości osób początki państwa polskiego kojarzą się przede wszystkim z Gnieznem oraz Krakowem, to właśnie Poznań jest jednym z tych miejsc, w którym kształtowała się Polska. W tym położonym na brzegu Warty oraz na wyspach znajdujących się właśnie na tej rzece panowali Polanie, plemię, z którego w dużej mierze wywodzi się naród polski. Najwcześniejsze ślady panowania tego plemienia można znaleźć na Ostrowie Tumskim, czyli wyspie, bardzo chętnie odwiedzanej przez turystów. To właśnie tutaj mieści się także siedziba archidiecezji poznańskiej. A trzeba pamiętać, że to właśnie Poznań był miejscem, które na swoją siedzibę wybrał pierwszy arcybiskup Polski. Badacze najstarszej historii naszego kraju uznają też to miasto jako jedno z hipotetycznych miejsc, w którym Mieszko I mógł przyjąć chrzest. Nic więc dziwnego, że to właśnie to miasto przez wiele lat pełniło rolę stolicy, a na pewno siedziby władców polskich. Trudno dziwić się także i temu, że to właśnie w katedrze poznańskiej pochowani zostali pierwsi władcy naszego kraju. Prawa miejskie Poznań otrzymał dość wcześnie. Już w 1253 roku miasto to zostało lokowane na tak zwanym prawie magdeburskim. Od tego czasu przez setki lat Poznań pełnił rolę ważnego punktu na szlakach komunikacyjnych. To tedy przewożono między innymi towary znad morza, przede wszystkim z Gdańska.