Traktat Królewsko – Cesarski w Poznaniu

Traktat Królewsko – Cesarski w Poznaniu

Traktat Królewsko – Cesarski w Poznaniu jest historycznym szlakiem turystycznym o długości cztery i pół kilometra, dający możliwość poznania historii miasta i naszego kraju. Jest szlak, który prowadzi śladem królów i cesarzy. Na trakcie są zabytki klasy europejskiej oraz galerie i muzea. Stare Miasto wchodzące w skład szlaku ma zachowany dawny układ urbanistyczny z 1253 roku, znajdziemy tutaj zabytki średniowiecza, renesansu i baroku. Pierwszym z tych zabytków jest Ratusz zbudowany na przełomie trzynastego i czternastego wieku a przebudowany został w połowie szesnastego wieku. Budowla ta została uznana za najpiękniejszą budowlę renesansową na północ od Alp. Ratusz został zbudowany dla rajców miejskich i sądu a obecnie w budynku tym mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania. Ostatnio został wyremontowany uważany za jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów w naszym kraju, pierwotnie jako kościół jezuicki kościół Farny św. Stanisława Biskupa i MB Nieustającej Pomocy. Kościół ten, chociaż przepiękny to przede wszystkim ściąga na koncerty organowe. Urząd Miasta obecnie mieści się w kolegium pojezuickim, które zostało wybudowane równolegle z kościołem przez zakon Jezuitów. Przed głównym wejściem do urzędu jest pomnik trykających koziołków, które są symbolem miasta. Inną atrakcją traktu jest zamek królewski, który był przebudowany w trzynastym wieku przez Przemysła II z siedziby książęcej. W zamku mieści się Muzeum Sztuk Użytkowych.