Miejsce spoczynku władców z dynastii Piastów

Miejsce spoczynku władców z dynastii Piastów

Jednym z miejsc, jakie to warto obejrzeć w Poznaniu jest kaplica, czyli miejsce spoczynku władców z dynastii Piastów. Dziś katedra uważana jest za miejsce, w którym to znajduje się miejsce pochówku wszystkich pierwszych władców naszego kraju. Spoczywają tutaj między innymi Kazimierz Odnowiciel, Mieszko I, Bolesław Chrobry, Przemysł I oraz Bolesław Pobożny. Dodatkowo świątynia to nie tylko miejsce spoczynku pierwszych Piastów, ale także miejsce, w których lokowano biskupów oraz arcybiskupów poznańskich. Wśród zmarłych znajdują się, więc w kaplicy Jan Łodzia, Mikołaj z Górki, a także Uriel Górka. Oprócz tego pochowany jest także Walenty Dymek, Antoni Baraniak a także Jerzy Stroba. Można rzec, że obecny wygląd kaplicy pochodzi z okresu 1948 roku. Wówczas to, bowiem prowadzono prace renowacyjne, które to przyniosły nie tylko odświeżenie budynku, ale także wprowadziły do niego liczne udoskonalenia i zmiany. W obszarze wejścia głównego do kaplicy zachował się z piętnastego wieku portal, a dodatkowo umieszczono tutaj drzwi, jakie to stworzone zostały w roku 1979. Na drzwiach stworzonych przez Kazimierza Bieńkowskiego znajdują się sceny z życia świętego Pawła oraz świętego Piotra. Dodatkowo znajduje się na nich napis mówiący, iż jest to pierwsza siedziba biskupów. Miejsce to licznie jest odwiedzane przez turystów.