Rozwój polskich miast

Rozwój polskich miast

Aktualnie niejedno polskie miasto stara się nadrobić zaległości i patrząc na rozwój sąsiednich regionów coraz łatwiej jest wpaść w zazdrość lub kompleksy. Niestety samorządy z jednej strony pozwalają każdej gminie i każdemu miastu samodzielnie prowadzić swoje życie, z drugiej narażają na poszerzanie nierówności społecznych i dalsze zwiększanie dystansu pomiędzy najróżniejszymi sąsiadami regionalnymi. Wystarczy zobaczyć statystyczne porównanie takiego województwa jak lubuskie i podlaskie, by zauważyć jak mocno pozycja głównego miasta na mapie wpływa na wszystkie okoliczne powiaty. Lublin zaliczany jest to jednego z największych polskich miast i zdecydowanie rola ta jest zasłużona, wywalczona wieloma wiekami wytyczania trendów gospodarczych i politycznych. Lublin to także miasto wyjątkowo aktywnie uwikłane w losy całego państwa na kartach historii, w podręcznikach nie brakuje wzmianek o ważnych datach i wydarzeniach mających miejsce na Lubelszczyźnie, czyli historycznie Małopolsce. Aktualnie region ten nadal ma wiele do zaoferowania i stara się wykorzystać nieco nowy start od początku budując swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Dzięki dobrze przeprowadzonej promocji bazy hotelowej, sieci komunikacyjnej, festiwali i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, o Lublinie dowiadują się także za granicą.