Muzeum Historii Miasta Lublina

Muzeum Historii Miasta Lublina

Jak każde miasto z wielowiekową historią, także Lublin posiada instytucję, której zadaniem jest gromadzenie eksponatów, dokumentujących bogatą przeszłość tego miejsca. Tutejsze zbiory są przechowywane w zabytkowej Bramie Krakowskiej – placówka działa od 1965 roku, jako oddział Muzeum Lubelskiego. Ekspozycje prezentują poszczególne etapy w dziejach miasta, pogrupowane i rozmieszczone na kolejnych kondygnacjach budynku. Na pierwszej z nich zwiedzający mają okazję zapoznać się z makietą, ilustrującą osadę, która istniała tu od VI wieku. Znajduje się tu także kopia dokumentu, na mocy którego w 1317 roku gród lubelski uzyskał status miasta. Druga ekspozycja zawiera przedmioty prezentujące historię Lublina do wieku XVII, trzecia – z wieków XVIII i XIX, a czwarta – z przełomu XIX i XX stulecia. Ta podróż w czasie jest możliwa dzięki wykorzystaniu nie tylko oryginalnych eksponatów, ale także materiałów archiwalnych, zabytków malarskich i rzeźbiarskich. Wśród pamiątek z czasów II wojny światowej, znajdują się szczególne przedmioty, wykonane przez więźniów przetrzymywanych w Zamku Lubelskim. Goście, którzy dotrą na najwyższą kondygnację Bramy, mają okazję obejrzeć fotogramy z ujęciami przedwojennego Lublina, a ponadto z osiągniętego szczytu Bramy Krakowskiej mogą podziwiać panoramę współczesnego miasta.