Nowy ogród zoologiczny w Poznaniu

Nowy ogród zoologiczny w Poznaniu

Do 1974 roku w Poznaniu był tylko jeden ogród zoologiczny, nazywany teraz starym. W tym właśnie roku w setną rocznicę postało nowe ZOO na Białej Górze niedaleko Jeziora Maltańskiego utworzono nowe ZOO, ponieważ ze względu na usytuowania starego ZOO nie można go było dalej rozbudowywać, i od tamtej chwili w Poznaniu są dwa ogrody zoologiczne. Początkowo planowano przenieść stary ogród zoologiczny do nowego, jednak z uwagi na fakt, że stare ZOO zostało wpisane do rejestru zabytków nie można go zlikwidować. W połowie lat dziewięćdziesiątych na terenie obu ogrodów zaczęły się większe inwestycje. Nowe ZOO zajmuje sto siedemnaście hektarów i ze względu na powierzchnię zajmuje drugie miejsce po ogrodzie zoologicznym w Oliwie. W poznańskim ogrodzie jest dolina ze sztucznymi stawami, których ogólna powierzchnia zajmuje szesnaście hektarów a największy z nich ma sześć hektarów. Na terenie ZOO jest również zabytkowy pruski fort, który należał do Twierdzy Poznań. Teren ogrodu jest bardzo rozległy i dlatego jest możliwość zwiedzania nie tylko pieszo, ale również przy pomocy kolejki ogrodowej. Są to małe lokomotywki z dwoma wagonikami. Słoniarnia w poznańskim ZOO zajmuje obszar trzy i pół tysiąca metrów kwadratowych i jest nie tylko jednym z największych takich obiektów w Europie, ale również i najnowocześniejszych.