Ostrów Tumski w Poznaniu

Ostrów Tumski w Poznaniu

Ostrów Tumski jest dzielnicą Poznania stanowiącą pozostałość po niegdyś licznie występujących na Warcie wysp. Otoczony jest on dwoma ramionami rzecznymi: szerszym zachodnim (główny nurt Warty) oraz węższym wschodnim (Cybina). Warto także zwrócić uwagę na mosty łączące Ostrów Tumski z lądem. Są to: most Bolesława Chrobrego oraz most Mieszka I, które łączą Ostrów Tumski odpowiednio z lewym i prawym brzegiem. Wśród zabytków tego terenu wyróżnia się wiele budowli o charakterze religijnym a także naukowym. Pierwszym z zabytkowych kościołów Ostrowa Tumskiego jest Bazylika Archikatedralna świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wewnątrz znajduje wieniec kaplic, który posiada swój oryginalny wygląd mimo pożaru w 1945 roku. Wśród nich wyróżnia się kaplice: św. Marcina pochodząca z 1905 roku, św. Józefa z neoklasycystycznym ołtarzem z 1905 roku, św. Cecylii z wczesnobarokowym ołtarzem z 1652 roku, Matki Boskiej i św. Franciszka Ksawerego z późnobarokowym ołtarzem pochodzącym z końca XVIII wieku, Najświętszego Sakramentu powstała w 1481 roku, Złota Kaplica (Królów Polskich) pochodząca z 1815 roku, Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki z lat 1731 – 1734, Serca Jezusowego, które w XV wieku powstała w charakterze kapitularza, Matki Boskiej Anielskiej z 1652 roku, Świętej Trójcy z 1575 roku, św. Jana Kantego z 1425 roku, św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz krucha południowa. Innymi zabytkami tego terenu są: Pałac arcybiskupi, Kościół Najświętszej Marii Panny, Psałteria, Akademia Lubrańskiego, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Arcybiskupie Seminarium Duchowne oraz Rezerwat Archeologiczny Genius Loci.