Ogród farmakognostyczny w Poznaniu

Ogród farmakognostyczny w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu posiada ogród roślin leczniczych o nazwie ogrodu farmakognostycznego. Znajduje się on przy Trasie Niestachowskiej a dokładniej na granicy dzielnic: Niestachów oraz Sołacz. Wejście do ogrodu zlokalizowane jest przy ulicy Mazowieckiej 33, gdzie wchodzimy przez Katedrę i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych. Dzięki zebranym roślinom naukowcy z Uniwersytety a także studenci maja możliwość pracy na owych roślinach. Co więcej, z zasobów ogrodu korzystają także lekarze oraz przedstawiciele biznesu zielarskiego. Ogród został założony w roku 1925 przy Zakładzie Farmakognozji i Botaniki Oddziału Farmaceutycznego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego. Jako inicjatora tego przedsięwzięcia uważa się profesora Zygmunta Pietruszczyńskiego. Początkowo powierzchnia ogrodu była znacznie większa niż w czasach dzisiejszych. Do zmniejszenia obszaru ogrodu przyczyniły się: pierwszą przebudowę a następnie poszerzenie Trasy Niestachowskiej. Jednak odjęcie tej części ogrodu nie pozostało niezauważone. W ramach rekompensaty powstał budynek dydaktyczny w miejscu baraków o niskim standardzie, którego budowę zakończono w 1980 roku. Dzisiaj łączna powierzchnia ogrodu wynosi jeden i dwie dziesiąte hektara, co pozwoliło zgromadzić przeszło tysiąc pięćset roślin zielarskich. Ciekawostką jest, że teren ogrodu był obszarem prowadzenia badań przez profesora Drożdża, który zajmował się izolowaniem z roślin związków, które zostały przez niego opisane po raz pierwszy na świecie.