Poznańskie Muzeum Archeologiczne i inne zbytki

Poznańskie Muzeum Archeologiczne i inne zbytki

W Poznaniu znajduje się najbardziej monumentalny barokowy kościół w Polsce, jest nim kościół farny pod wezwaniem Św. Stanisława. Jest to trzynawowa bazylika, w której wnętrzu możemy podziwiać bogata dekorację rzeźbiarską, malarską i sztukatorską. Sklepienie nawy głównej ukazuje nam sceny życia świętego Stanisława. Ciekawym elementem jest iluzjonistyczne malowidło, które możemy odnaleźć na skrzyżowaniu naw. Ołtarz główny pochodzi z 1727 roku. Jednym z najstarszych zabytków w kościele jest gotycka rzeźba z około 1430 roku. Po drugiej stronie ulicy jest osiemnastowieczny gmach dawnej szkoły jezuickiej, w którym jest Państwowa Szkoła Baletowa a obok jest Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, gdzie są corocznie organizowane Warsztaty Tańca Współczesnego. W niedalekiej odległości jest Muzeum Archeologiczne, który mieści się w osiemnastowiecznym pałacu Górków. Pałac zbudowany jest w stylu renesansowym i zachwycić może piękny portal wykonany z piaskowca oraz wewnętrzny dziedziniec. W muzeum są zabytki archeologiczne pochodzące z czasów od epoki kamienia do końca starożytności i obejmujące obszar Wielkopolski. W muzeum są sylwetki ludzi oraz zwierząt wykonane w naturalnej skali, które pokazują sceny z życia ludzi z zamierzchłych czasów, na przykład łowców, pasterzy czy rolników. W tym budynku również można podziwiać papirusy oraz pismo hieroglificzne, sztukę egipską, mumie. Inną ekspozycją są dzieje cywilizacji nubijskiej, czyli siedem tysięcy lat jej dziejów.