Park Sołacki w Poznaniu

Park Sołacki w Poznaniu

Jednym z parków publicznych w Poznaniu jest Park Sołacki. Znajduje się on w willowej poznańskiej dzielnicy – Sołacz. Łączna powierzchnia parku zawiera się w granicy czternastu i sześciu dziesiątych hektara. Kształt parku można opisać jak wydłużona i spłaszczona przy końcach elipsa której szerokość wynosi dwieście pięćdziesiąt metrów a długość przeszło jeden kilometr. Park można zamknąć w granicach wyznaczonych przez ulice takie jak: Małopolska, Litewska, Nad Wierzbakiem praz Niestachowska. Niedaleko Parku Sołackiego, po drugiej strony ulicy Nad Wierzbakiem znajduje się par imienia Adama Wodziczki. Jednym z najciekawszych elementów parku jest aleja Wielkopolska, która jest porośnięta szpalerem kasztanowców. Warto zwrócić uwagę, iż park został wykonany w stylu angielskim. Znajdziemy tutaj niemalże trzy tysiące drzew oraz dwanaście tysięcy krzewów, które pochodzą ze znacznie filogenetycznie oddalonych od siebie gatunków takich jak: daglezja, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, klon tatarski czy klon srebrzysty. Co więcej, przez park przepływa Bogdanka, której wodne spiętrzenia tworzą Stawy Sołackie. Dzięki tym wodnym atrakcjom, park jest także wyposażony w ogromną ilość mostów i mostków (w głównej mierze drewnianych) a także w wodospad. Aleje spacerowe parku są pokryte asfaltem oraz żwirem a na ich skrajach znajdują się XX – wieczne latarnie oraz ławki.