Kaplica św. Marcina i św. Józefa

Kaplica św. Marcina i św. Józefa

Jednymi z najpiękniejszych Kaplic w Poznaniu są kapica świętego Marcina oraz kaplica świętego Józefa. Charakterystyczne jest to, że w kaplicy świętego Marcina istnieje ołtarz, którego to powstanie datuje się na roku 1905. Wewnątrz ołtarzu mamy z kolei obraz, jaki to został namalowany przez ówczesnego proboszcza parafii, Wojciecha Boguszewskiego. Obraz ten przedstawia nam wjazd świętego Marcina, który to wjeżdżając do Poznania dzieli swój płaszcz na kilka części. Z kolei w dalszej części ołtarza mamy malowidło przedstawiające Jezusa Chrystusa. Oprócz tego w kaplicy mamy pomnik Walentego Dymka, który wówczas był arcybiskupem. Z kolei w kaplicy świętego Józefa istnieje niezwykle piękna kruchta. Kruchta ta powstała w roku 1905, zaś jej charakter jest typowo neoklasycystyczny. Co więcej w kruchcie znajduje się pięknie rzeźbiona figura, która to uosabia świętego Józefa? Postać Józefa trzyma maleńkie dzieciątko Jezus. Ważnymi elementami ołtarza w kaplicy świętego Józefa jest także obraz świętego Izydora Oracza. Istnieje tutaj także nagrobek kardynała, który to wykonał własnoręcznie Władysław Marcinkowski. Nagrobek ten powstał, aby oddać cześć osobom, jakie to zginęły tragiczną śmiercią w obozach koncentracyjnych. Dużą rolę odegrały tutaj malowidła Kazimierza Bieńkowskiego, które do dziś są wciąż podziwiane przez turystów.