Najstarsza część Poznania

Najstarsza część Poznania

Głównym miastem Niziny Wielkopolskiej jest Poznań. Miasto położone jest w przełomowej dolinie rzeki Warty. Pomiędzy Wartą a jej dopływem Cybiną już w X wieku został założony gród wokół, którego rozwinęło się podgrodzie. Dziś miejsce to nazywane jest Ostrowem Tumskim. Ostrów Tumski wraz ze Śródką i Komandorią tworzą najstarszą część Poznania. Ta część miasta usytuowana jest na prawym brzegu rzeki Warty. Spośród zabytków tej części miasta warto wymienić usytuowany przy ulicy Bydgoskiej kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza. Kościół został zbudowany w XVII wieku jako budowla jednonawowa. Wnętrze kościoła posiada wyposażenie w stylu rokokowym. Innym sakralnym zabytkiem tej części Poznania jest pochodzący z XIII wieku kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Na przełomie XV i XVI wieku kościół został przebudowany. Z XIII wieku pochodzą więc jedynie dwa portale. We wnętrzu kościoła warto zwrócić uwagę na wykonaną z czerwonego i białego stiuku chrzcielnicę. Na Ostrowie Tumskim znajduje się najważniejszy zabytek sakralny Poznania, którym jest katedra. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Poznańska katedra jest jednym z najstarszych zabytków sakralnych na terenie naszego kraju. Pierwszy kościół w tym miejscu istniał już w X wieku. Obecna sylwetka kościoła została zbudowana na przełomie XIV i XV wieku.